Antalet certifieringar fortsätter öka

Statistik från den internationella standardiseringsorganisationen ISO visar att certifieringar mot standarder för ledningssystem fortsätter att öka.

Statistiken bygger på uppgifter från ackrediterade certifieringsorgan i 191 länder och avser år 2012. Antalet certifikat inom samtliga standarder ökar. Det ställs krav på certifiering och det finns ett förtroende för kvalitetsinfrastruktur och systemet med ackreditering och certifiering fortsätter spridas i världen.

Tillbaka