apm utveckling ab utvecklas med fler konsulter

Bo Fransson M.Sc. har lång erfarenhet av kvalitetsarbete och har verkat både som kvalitetschef på divisionsnivå och som internrevisor inom Ericssonkoncernen. Han ansluter nu som konsult till apm utveckling. 

"-Det känns tryggt att ha tillgång till så mycket erfarenhet inom apm utveckling" kommenterar Peter Josefsson - ägare till apm utveckling ab. 

Bo kommer framförallt att engageras i kvalitetsprojekt och arbeta med interna revisioner samt processutveckling.

Tillbaka