EMS, nya ISO 14001:2015

De samlade kommentarerna på CD2 kommer att gås igenom vid nästa WG5-möte som är i Padova, Italien. Om allt går enligt planerna ska resultatet från det mötet bli en DIS. Med tanke på antalet kommentarer och hur standarden ser ut i dagsläget är det dock mer troligt att DIS-versionen kommer efter mötet i Panama som äger rum i slutet av maj. Slutlig publicering är beräknad till maj/juni 2015.

Inga övergångsregler har diskuterats ännu men det finns ambitioner från ISO CASCO att samordna övergångsreglerna med ISO 9001, där förslaget just nu är en treårig övergångsperiod.

Tillbaka