Förändrade krav på marknaden!

Vi märker idag ett ökat behov bland våra kunder som efterfrågar ett ledningssystem för sin verksamhet. Behovet har uppstått utifrån krav från deras kunder inte minst offentliga kunder som kommuner och landsting som idag allt oftare ställer krav på sina leverantörer att de skall ha ett ledningssystem för kvalite- miljö- och /eller arbetsmiljö.

Det är många som oroar sig för detta av den anledningen att många förknippar detta med mera administration och ökade kostnader!

För apm utveckling är det viktigt att fokusera på kundnyttan så att ledningssystemet blir en naturlig del av våra kunders verksamhetsstyrning. Förutom att vi hjälper er att bygga systemet så adderar vi förbättringar inom andra områden av verksamheten så att systemet skapar mervärde och blir lönsamt. Har du råd att vänta?

Det är inte alls svårt och vi tycker dessutom att det är skoj också! 

Tillbaka