Förslaget av nya ISO 9001 är publicerat

Det första utkastet av ISO 9001 är publicerat och nu följer en publik remissrunda innan omröstning. Enligt planen skall den nya utgåvan publiceras i september 2015. För ISO 9001 har det beslutats om en treårig övergångsperiod och samma har föreslagits för ISO 14001. 

Skillnader mellan versionerna från 2015 och 2008
Några av de större skillnaderna:

  • Ett riskbaserat angreppssätt. 
  • Ett bredare perspektiv på risker och möjligheter.  
  • Standarden sätter fokus på och betonar vikten av ledarskap
  • Ökat fokus på att använda mål som drivkraft för förbättring. 
  • De krav som är kopplade till de resurser som behövs har samlats ihop och blivit mer omfattande.
  • Standarden uppmärksammar, och är mer detaljerad kring, den kontroll som behövs kring externa processer, produkter och tjänster
  • Mer tyngd på planering och ändringshantering. 

Tillbaka