Gemensam struktur för ledningssystem

Som vi tidigare berättat om så har ISO utvecklat en "mall" som blir gemensam för samtliga ledningssystemstandarder. Det innebär att standarderna bland annat får gemensam struktur och terminologi samt till viss del identiska textstycken. 

Den nya strukturen som går under namnet "High Level Structure" kommer att fasas in allt eftersom nya standarder fastställts och nya utgåvor av befintliga standarder blir klara. 

Den nya strukturen kommer att ge en större tydlighet. Samma krav går att hitta på samma ställe, oavsett om det handlar om till exempel kvalitet, miljö eller arbetsmiljö.

Tillbaka