Hur går certifiering av miljöledningssystem till?

Certifiering av miljöledningssystem sätter miljön i fokus. Certifieringen sker mot SS-EN ISO 14001. Den har strukturmässigt stora likheter med certifieringen av kvalitetsledningssystem enligt SS-EN ISO 9001. Organisationen analyserar den egna miljöpåverkan och formulerar mål. Inom något år kommer dessa standarder att ha samma gemensamma grundstruktur som sedan drygt två år skall gälla alla nya standarder.  

Denna certifiering kan kombineras med en registrering enligt EMAS (EUs frivilliga miljöstyrnings- och miljörevisionsordning, "Eco Management and Audit Scheme").

Tillbaka