Ledningssystem för arbetsmiljö

Företag och organisationer blir alltmer medvetna om vikten av att ha en bra arbetsmiljö, men också att kunna visa ägare, anställda, kunder och andra intressenter att arbetsmiljörisker hanteras på ett systematiskt och förebyggande sätt. Syftet med ledningssystem för arbetsmiljö är att skapa en bättre arbetsmiljö för de anställda.

Med ett certifierat ledningssystem för arbetsmiljö visar du och ditt företag att ni arbetar aktivt med arbetsmiljön. Det säkerställer att företaget arbetar med systematiska arbetsmiljöförbättringar som har en positiv inverkan på:

1. möjligheten att behålla och rekrytera kompetent personal

2. kostnaderna, eftersom förebyggande åtgärder är billigare än att rätta/förbättra efterhand

3. produktiviteten

Tillbaka