Ledningssystemens nya struktur

Sedan en tid tillbaka kommer alla nya ISO-standarder att var uppbyggda enligt en gemensam struktur. 

Anledningen är att det ska bli enklare att integrera olika ledningssytem i samma verksamhetssystem eftersom kravstandarden kommer att ha en gemensam struktur. Det innebär att liknande krav kommer att finnas under samma kapitel oavsett standard.  

Vad innebär detta för certifierade företag? Inte speciellt mycket! Men det kanske är läge att se över sin struktur av ledningssystemen! 

Vi hjälper gärna till med detta! Kontakta oss för mer information.

Tillbaka