Nya ISO 9001 och 14001

Både ISO 9001 och ISO 14001 är när de publiceras nästa år (beräknat till maj resp. september) anpassade till den nya struktur "High Level Structure" som är gemensam för nya standarder alltefter som de fastställs. Den nya strukturen kommer att ge en större tydlighet eftersom samma krav går att hitta på samma ställe oavsett standard.

Förutom gemensam struktur får man även ett gemensamt språkbruk i alla ledningssystemstandarder. För båda standarderna har föreslagits en treårig övergångsperiod.

Förslag på förändringar i punktform ISO 9001:

 • Förenklat språk
 • Mer fokus på ledarskap
 • Mer tjänsteorienterad
 • Riskhantering istället för förebyggande åtgärder
 • Dokumenterad information
 • Tydligare krav på processarbetet

Huvudsakliga förändringar i punktform ISO 14001:

 • Strategiskt miljöarbete
 • Ledarskap
 • Från förebygga till skydda
 • Tydligare krav på förbättring av miljöarbetet
 • Större fokus på livscykelperspektivet

 

Tillbaka