OHSAS 18001 blir ISO 45001

Första mötet ädge rum i London i oktober 2013. Standarden är tänkt att följa Annex SL strukturen (High level structure). Slutlig publicering är i dagsläget beräknad till september 2016.

Tillbaka