QMS, nya ISO 9001:2015

Revideringen pågår av ISO 9001 och enligt gällande plan kommer den nya standarden att publiceras i september 2015. Övergångstiden för den nya standarden kommer att vara tre år från publiceringen. En plan för övergången håller på att utarbetas inom ISO.

Tillbaka