Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9)

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete trädde i kraft den 1 januari 2012. Föreskrifterna är gemensamma för hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamheter enligt LSS.

4 kap. Ledningssystemets grundläggande uppbyggnad.

1§. Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska anpassa ledningssystemet till verksamhetens inriktning och verksamhet. 

Allmänna råd: Standarder, tekniska specifikationer och modeller för kvalitets- och verksamhetsutveckling kan ge stöd då ett ledningssystem ska byggas upp. 

apm utveckling kan hjälpa er med det grundläggande arbetet och att utveckla systemet. Kontakta oss!

Tillbaka