Utbildning 2016

Vi genomför kundanpassade utbildningar baserade på era behov. 

Det kan vara grundläggande miljöutbildning för hela er organisation till mer specifika utbildningar för att födjupa sig inom något speciellt avsnitt. Vi har på senare tid genomfört utbildning för ledningsgrupper med fokus på grunderna i ISO-standarder, processer och ledningens genomgång. Detta är aktuellt för alla organisationer eftersom det blir större fokus på ledarskap och processeffektivitet i framtiden.

Utbildningen anpassas efter era behov av teori och praktiska övningar som ni sedan kan implementera i er organisation. För oss är det viktigt att utöver grundläggande krav även tillföra andra förbättringar av verksamheten så att våra kunder får ekonomisk fördel av ett systematiskt kvalitets- miljö- och arbetsmiljöarbete.

Tillbaka