Vad är ert behov när det gäller nya ISO9001 och 14001?

Vad behöver ni inför nya versioner av ISO 9001:2015 resp. ISO 14001:2015?

Vi kan hjälpa er genom utbildning, coaching för att genomföra er uppdatering till de nya versionerna av de vanligaste standarderna ISO 9001 och ISO 14001 som beräkanas publiceras efter sommaren. 

Som det ser ut just nu så kommer både ISO 9001:2015 och 14001:2015 att publiceras i september. 

När dessa publicerats har du 3 år på dig att gå över till den nya versionen. Sommaren 2018 utgår nuvarande version av ISO 9001 och ISO 14001.

Tillbaka