Verksamhetsutveckling

Vår erfarenhet är att ledningssystem för kvalitet- miljö- och arbetsmiljö ofta blir isolerade från övrig verksamhet i många organisationer. Det blir ofta ett antal initierade personer som ägnar sig åt systemet eller systemen som inte heller blir en naturlig del av organisationens verksamhetsstyrning.

Låt oss hjälpa er att integrera ledningssystemet så att det blir en naturlig del i er verksamhetsstyrning genom att göra en genomlysning av er verksamhet.

Vi brukar börja med att se över era kvalitets- miljö- och arbetsmiljömål så att dessa har en relevans i er organisation och att de är enkla att mäta och följa upp. Nästa steg blir sedan att se över rapportstrukturen så att denna blir så enkel som möjligt och att mätningarna sker på de saker som är relevanta för organisationens framgång.

Vår uppfattning är att ledningssystemet skall vara ett stöd för verksamheten och på detta sätt skapa en ekonomisk fördel.

Tillbaka