Om oss

apm utveckling hjälper företag som vill utveckla sitt ledningssystem. Vi utgår från att systemet skall klara kraven enligt internationell standard, vanligtvis ISO 9001, 14001 och OHSAS 18001.

Mervärde för dig - systematiskt kvalitets- och miljöarbete

Vår ambition är att utöver grundläggande krav även tillföra andra förbättringar i verksamheten så att våra kunder får ekonomisk fördel av ett systematiskt kvalitets- och miljöarbete.

Vi fungerar ofta som projektledare och utgår alltid från kundens behov när vi planerar tillsammans med kunden.

Genom vårt nätverk av samarbetspartners kan vi addera ytterligare tjänster vid behov.

Historia: Peter Josefsson

Ett företags utveckling bygger på strategi, mål och planering.

Peter Josefsson startade apm utveckling ab i Tranås i slutet av 2009 och vet hur man bäst stöttar företagen i detta utvecklingsarbete.

Med en teknisk grundutbildning och lång erfarenhet av teknisk försäljning i projektform samt interna utvecklingsprojekt inom organisation- kvalitet- miljö- IT mm ger oss förutsättningar att kunna erbjuda en bra utveckling.

Han har:

• Lång erfarenhet av försäljning mot tillverkande industri.
• God erfarenhet av teknisk och projektorienterad försäljning genom kundbesök. (Sälja lösningar)
• Goda kunskaper i tillämpning av ett företags ekonomi.
• Erfarenhet av att utveckla ett företags olika processer.
• Erfarenhet av ledning.
• Erfarenhet av internationella affärer.
• Rekrytering.

Av dessa erfarenheter skapas en bra helhetssyn och att olika möjligheter sätts i rätt sammanhang.

Historia: Bo Fransson

Bo Fransson är numera en glad pensionär men hjälper till vid behov med utveckling av ledningssystem samt interna revisioner.

Bo tog sin civilingenjörsexamen vid Chalmers Tekniska Högskola 1969.

Har arbetat som konstruktör och utvecklare inom Ericsson och Saab Group mellan 1969 - 2009. Under de första åren som konstruktör inom områdena högfrekvens- och mikrovågsteknik och senare som chef inom samma område.

Bo har under 15 år varit certifierad internrevisor och under denna tid även genomfört produktrevisioner hos företagets underleverantörer samt under några år även varit kvalitetschef på divisionsnivå.

Med denna bakgrund är naturligvis Bo ett stort tillskott när det gäller framförallt produktutveckling och konstruktion.

En optimist ser en lösning i varje problem. En pessimist ser ett problem i varje lösning.

Peter Josefsson från apm utveckling
Jag vet hur man bäst stöttar ett företag i utvecklingsarbete. Kontakta mig för ett förutsättningslöst samtal.
Peter Josefsson från apm utveckling
Jag har lång erfarenhet av kvalitetsarbete. Kontakta mig för ett samtal.