Om oss

apm utveckling hjälper företag som vill utveckla sitt ledningssystem. Vi utgår från att systemet skall klara kraven enligt internationell standard, vanligtvis ISO 9001, 14001 och ISO 45001.

Mervärde för dig - systematiskt kvalitets- och miljöarbete

Vår ambition är att utöver grundläggande krav även tillföra andra förbättringar i verksamheten så att våra kunder får ekonomisk fördel av ett systematiskt kvalitets- och miljöarbete.

Vi fungerar ofta som projektledare och utgår alltid från kundens behov när vi planerar tillsammans med kunden.

Genom vårt nätverk av samarbetspartners kan vi addera ytterligare tjänster vid behov.

Historia: Peter Josefsson

Ett företags utveckling bygger på strategi, mål och planering.

Peter Josefsson startade apm utveckling ab i Tranås i slutet av 2009 och vet hur man bäst stöttar företagen i detta utvecklingsarbete.

Med en teknisk grundutbildning och lång erfarenhet av teknisk försäljning i projektform samt interna utvecklingsprojekt inom organisation- kvalitet- miljö- IT mm ger oss förutsättningar att kunna erbjuda en bra utveckling.

Han har:

• Lång erfarenhet av försäljning mot tillverkande industri.
• God erfarenhet av teknisk och projektorienterad försäljning genom kundbesök. (Sälja lösningar)
• Goda kunskaper i tillämpning av ett företags ekonomi.
• Erfarenhet av att utveckla ett företags olika processer.
• Erfarenhet av ledning.
• Erfarenhet av internationella affärer.
• Rekrytering.

Av dessa erfarenheter skapas en bra helhetssyn och att olika möjligheter sätts i rätt sammanhang.

Historia: AnnHelen Kraft

AnnHelen Kraft har lång erfarenhet av utveckling av ledningssystem samt interna revisioner.

Har arbetat som miljö- kvalitets- och arbetsmiljöansvarig i flera olika företag. 

AnnHelen har under flera år arbetat som revisor av ledningssystem samt lång erfarenhet av interna revisioner. AnnHelen har dessutom erfarenhet av IATF

Med denna bakgrund är naturligtvis AnnHelen ett stort tillskott när det gäller framförallt produktion. 

En optimist ser en lösning i varje problem. En pessimist ser ett problem i varje lösning.

Peter Josefsson apm utveckling

Peter Josefsson från apm utveckling
Jag vet hur man bäst stöttar ett företag i utvecklingsarbete. Kontakta mig för ett förutsättningslöst samtal.

AnnHelen Kraft Qualitec

Peter Josefsson från apm utveckling
Jag har lång erfarenhet av kvalitetsarbete. Kontakta mig för ett samtal.