Referenser

Efter att vi tagit beslutet att certifiera oss enligt ISO 9001 så tog vi kontakt med Peter Josefsson - apm utveckling ab för att få hjälp med utbildning, förberedelser och intern revision. Under hösten 2013 har vi tillsammans genomfört det vi hade som mål och nu går vi, mycket väl förberedda, in i certifieringsprocessen. 
(Polyamp AB, Göran Rockman – Ledningens representant)

Vi behövde hjälp med att bygga ledningssystemet och Peter Josefsson – apm utveckling har hjälpt oss med grunderna och sedan varit ett bollplank åt vår projektledare Sarah Lindholm. Allt har gått väldigt smidigt och enligt vår plan.
(Aneby Bostäder, Hans Karlsson – VD)

Vi behövde hjälp med driften av vårt ledningssystem och det blev mycket proffsigt.
(AD Allmekano AB, Roger Adolfsson – VD)

På grund av ökade kundkrav och att vårt företag har växt hade vi behovet av ett ledningssystem och det Peter har genomfört skulle nog många behöva.
(Reinholds Buss AB, Stefan Erledal – VD)

Vi beslutade att certifiera företaget enligt ISO 9001 och drog igång projektet i mars 2011. I september var vi certifierade enligt ISO 9001.
(Swetouch AB, Fredric Jönsson – VD)

Peter Josefsson håller i en utbildning
Peter Josefsson håller i en utbildning