apm utveckling hjälper er att utveckla ert verksamhetssystem enligt internationell standard vanligtvis ISO 9001, 14001 och ISO 45001.

Peter Josefsson

Vi utgår från kundens behov vid planering av projekt och adderar mervärden som kan ytterligare utveckla verksamheten (mer om mervärden här...).

Vi hjälper dig att införa och utveckla ditt ledningssystem enligt kraven i internationella standarder, vanligtvis ISO 9001, 14001 och ISO 45001.

Vi driver ditt ledningssystem så att det stöder verksamheten på bästa sätt.

Vi genomför interna revisioner enligt kraven på opartiskhet och hjälper er med ledningens genomgång.

Vi genomför kundanpassade utbildningar baserade på kundens behov.

Ta nästa steget för att utveckla din verksamhet:

... för ett förutsättningslöst samtal kring ledningssystem och internationell standard som ISO 9001, 14001 och ISO 45001.

Det är aldrig kvalitet som kostar, det är bristen på kvalitet som kostar.