Tjänster

Vi hjälper våra kunder att se till helheten och att ledningssystemet blir en del av kundens verksamhetsstyrning. Det innebär att ledningssystemet skall ge ett bra stöd för hela verksamheten och samtidigt skapa ekonomisk fördel av en bra styrning.

Genom vår långa erfarenhet kan vi addera de byggstenar som behövs för att bygga en stabil och strategisk utveckling av ert företag.

Vi vet att olika delar i en verksamhet hänger ihop och vi kan hjälpa dig att se till att det rullar i rätt riktning.

När förändringens vindar blåser, bygger vissa vindskydd medan andra bygger väderkvarnar.

Utvecklingscirkeln

 • Affärs-, Marknads- och Aktivitetsplan >
 • Organisation - Genomförande (coach) >
 • Rapportutformning - BSC >
 • Uppföljning, Kund- och Marknadsanalys >
 • Strategi - Målformulering >
Tjänster från apm utveckling
Klicka på bilden för en större version.

Verksamhetssystem

Vi bygger och inför ledningssystem enligt kraven i internationella standarder, vanligtvis ISO 9001, 14001 och ISO 45001.

För oss är det viktigt att fokusera på kundnyttan så att ledningssystemet blir en naturlig del av verksamhetsstyrningen och att kunden upplever nyttan med ett systematiskt kvalitets- och miljöarbete.

Vi utgår från kundens individuella behov så att våra förbättringsförslag blir lönsamma på både kort och lång sikt.

Förutom uppbyggnaden av systemet adderar vi förbättringar inom andra områden så att kunden ser helheten i verksamheten.

Att måla en tavla är ett arbete, att sälja den är en konst.

Peter Josefsson på kontoret

Revisioner

Ett av de grundläggande kraven i internationella standarder är interna revisioner och ledningens genomgång.

Vi hjälper små företag med genomförandet eftersom det i mindre företag ibland är svårt att motsvara kravet på opartiskhet vid interna revisioner.

 • Vi genomför revisioner enligt våra kunders plan för interna revisioner.
 • Vi genomför även utbildning i interna revisioner som kan kombineras genom teoretisk utbildning kombinerat med praktiskt genomförande av intern revision.

Det finns inga allmänna krav på att den organisation som inför ett ledningssystem ska certifiera systemet, men de flesta väljer ändå att certifiera sitt ledningssystem som ett kvitto på att de uppfyller kraven och för att hålla systemet levande. Men det kan ibland finnas krav från kunder eller myndigheter att ledningssystem ska vara certifierade och då anlitar ni en opartisk leverantör för er certifiering. T.ex. Svensk Certifiering, Intertek Certifiering, Bureau Veritas Certification, DNV Certification m.fl.

Vi hjälper er gärna i arbetet med att ta in offerter från olika certifieringsorgan på certifiering.

Länkar till ett urval opartiska leverantörer av certifieringsrevision:

Välkommen att kontakta oss för utveckling av...

2 personer skakar hand

Driva ett ledningssystem

När systemet är på plats i organisationen krävs att arbetet fortsätter eftersom det inte slutar enbart för att certifikatet hänger på väggen. Det är nu det börjar!

I mindre företag upplevs ibland ledningssystemet som administration som inte prioriteras i tillräcklig omfattning. Låt oss då hjälpa dig att fortsätta utvecklingen genom att driva systemet åt er.

Det ses framförallt av mindre företag som ett mycket bra alternativ att lägga ut driften av ledningssystemet för att inte belasta kärnverksamheten. Anlita oss och vi ser till att det blir ett stöd för din verksamhet.

Ledarskap är att uppmuntra och utveckla medarbetarna till att bli så bra som de kan vara.

Utbildning för att utveckla din verksamhet

Utbildning är en viktig del i utvecklingen av en verksamhet eftersom kunskap skapar bättre förutsättningar för att personalen skall vara informerade, utbildade och engagerade. Detta är i flera fall en förutsättning för att lyckas i ett förändrings- och utvecklingsarbete.

Vi genomför kundanpassade utbildningar baserade på kundens behov där teori kombineras med praktiska övningar för en varaktig inlärning. Eftersom våra utbildningar är företagsanpassade så är det kundernas behov och intressen som styr vårt upplägg.

Peter Josefsson håller i en utbildning

Vi anordnar tillsammans med en av våra samarbetspartner även öppna kurser inom:

 • Intern revision
 • ISO 9001 - Kvalitet
 • ISO 14001 - Miljö
 • ISO 45001 - Arbetsmiljö

Ta nästa steget för att utveckla din verksamhet:

... för ett förutsättningslöst samtal kring ledningssystem och internationell standard som ISO 9001, 14001 och ISO 45001.