Skip links

Nyheter

Här kan du ta del av våra nyheter

Ny hemsida

2022-12-12

apm utveckling ab är klar med sin nya hemsida. Välkommen med synpunkter till info@apmutveckling.se. Alla förslag mottages tacksamt.

Ny spännande höst

2022-08-15

apm utveckling startar under hösten nya projekt avseende att bygga verksamhetssystem.
Vi har fått nya uppdrag både vad gäller system liksom kundanpassade utbildningar.

Ökat intresse för arbetsmiljö

2022-06-14

Företag och organisationer blir alltmer medvetna om vikten av att ha en bra arbetsmiljö, men också att kunna visa ägare, anställda, kunder och andra intressenter att arbetsmiljörisker hanteras på ett systematiskt och förebyggande sätt. Syftet med ledningssystem för arbetsmiljö (ISO45001) är att skapa en bättre arbetsmiljö för de anställda.

Med ett certifierat ledningssystem för arbetsmiljö visar du och ditt företag att ni arbetar aktivt med arbetsmiljön. Det säkerställer att företaget arbetar med systematiska arbetsmiljöförbättringar som har en positiv inverkan på:

  1. Möjligheten att behålla och rekrytera kompetent personal
  2. Kostnaderna, eftersom förebyggande åtgärder är billigare än att rätta/förbättra efterhand
  3. produktiviteten

Utbildning

2022-03-23

Vi genomför kundanpassade utbildningar baserade på era behov.
Det kan vara grundläggande miljöutbildning för hela er organisation till mer specifika utbildningar för att fördjupa sig inom något speciellt avsnitt. Vi har på senare tid genomfört utbildning för ledningsgrupper med fokus på grunderna i ISO-standarder, processer och ledningens genomgång. Detta är aktuellt för alla organisationer eftersom det blir större fokus på ledarskap och processeffektivitet i framtiden.

Utbildningen anpassas efter era behov av teori och praktiska övningar som ni sedan kan implementera i er organisation. För oss är det viktigt att utöver grundläggande krav även tillföra andra förbättringar av verksamheten så att våra kunder får ekonomisk fördel av ett systematiskt kvalitets- miljö- och arbetsmiljöarbete.

Platinaföretag

2021-09-03

apm utveckling har av UC affärsfakta utsetts till Platinaföretag. Vi har under 5 år haft klassificeringen högsta kreditvärdighet och fått klassificeringen Platinaföretag. Ni kan lita på oss!

Vi använder cookies för att förbättra användarvänligheten samt för att vi ska kunna erbjuda ett relevant innehåll.