Skip links

Verksamhetssystem

Vi utgår från kundens individuella behov så att verksamhetssystemet skapar lönsamhet.

Vi fokuserar på kundnyttan

Vi bygger och inför ledningssystem enligt kraven i internationella standarder, vanligtvis ISO 9001, 14001 och 45001. Vi har erfarenhet från många olika branscher såsom tillverkning, transport, distribution, reparation- och service, tryckerier m.fl.

För oss är det viktigt att fokusera på kundnyttan så att ledningssystemet blir en naturlig del av verksamhetsstyrningen och att kunden upplever nyttan med ett systematiskt kvalitets- miljö- och arbetsmiljöarbete.

Vi utgår från kundens individuella behov så att verksamhetssystemet blir ett naturligt verktyg och skapar lönsamhet på både kort och lång sikt.

Förutom uppbyggnaden av systemet adderar vi förbättringar inom andra områden så att kunden ser helheten i verksamheten.

”Att måla en tavla är ett arbete, att sälja den är en konst”

Ta nästa steget för att utveckla din verksamhet:

Kontakta oss

Utbildning

Bättre förutsättningar för att personalen skall vara mer engagerade.

Revisioner

Vi genomför revisioner enligt våra kunders plan för interna revisioner.

Förvaltning

Låt oss då hjälpa dig att fortsätta utvecklingen genom att driva systemet åt er.

Vi använder cookies för att förbättra användarvänligheten samt för att vi ska kunna erbjuda ett relevant innehåll.