Skip links

Revisioner

Vi genomför revisioner enligt våra kunders planering för interna revisioner.

Vi hjälper er med genomförandet så att ni motsvarar kravet på opartiskhet vid interna revisioner

Av de grundläggande kraven i internationella standarder är uppsatta mål, interna revisioner och ledningens genomgång mycket viktiga inslag.
Vi hjälper företag med genomförandet eftersom det ibland är svårt att motsvara kravet på opartiskhet vid interna revisioner.

Vi genomför revisioner enligt våra kunders plan för interna revisioner.

Vi genomför även utbildning i interna revisioner som kan kombineras genom teoretisk utbildning praktiskt genomförande av intern revision.

Det finns inga allmänna krav på att den organisation som inför ett ledningssystem ska certifiera systemet, men de flesta väljer ändå att certifiera sitt ledningssystem som ett kvitto på att de uppfyller kraven och för att hålla systemet levande. Ibland kan det finnas krav från kunder eller myndigheter att ledningssystemet ska vara certifierat och då anlitar ni en opartisk leverantör för er certifiering.

Vi hjälper er gärna i arbetet med att ta in offerter från olika certifieringsorgan på certifiering.

Ta nästa steget för att utveckla din verksamhet:

Kontakta oss

Verksamhetssystem

Vi utgår från kunden behov så att våra förbättringsförslag blir lönsamma.

Utbildning

Bättre förutsättningar för att personalen skall vara mer engagerade.

Förvaltning

Låt oss då hjälpa dig att fortsätta utvecklingen genom att driva systemet åt er.

Vi använder cookies för att förbättra användarvänligheten samt för att vi ska kunna erbjuda ett relevant innehåll.