Skip links

Referenser

Här ser du våra referenser och kan läsa vad våra kunder säger om oss.

Referenser

Vi är mitt i en pågående certifieringsprocess tillsammans med Peter och ser redan nu stora förbättringar och effektiviseringar inom företaget sedan vi påbörjade detta arbete.

(Trä & Miljö i Östergötland AB, Patrik Schillerström – VD)

Tack vare en väl genomförd utbildningsdag blev ledningsgruppen än mer insatt i arbetet med ISO 14001 och 9001, vilket möjliggjorde ett bättre omhändertagande inför den kommande externa revisionen.

(Bromma Air Maintenance, Niclas Arnvret – COO)

När vi certifierade företaget var apm utveckling en utmärkt samarbetspartner. Peter bidrog också med miljöutbildning till hela vår förarkår.

(Karlssonbuss, Jimmy Åsberg – Trafikledare)

Med en otrolig förmåga att utbilda så gav Peter oss alla förutsättningar att certifiera oss enligt ISO 9001, 14001 och 45001 vilket vi gjorde i Mars 2022. Han gav oss perfekta förutsättningar och det var extremt smidigt med Peter som konsult.

(Avoma AB, David Johnson – Verksamhetsansvarig)

För att ligga i framkant gällande kunders krav samt som ett verifikat på ordning och reda så ville vi genomföra en certifiering av företaget enligt både kvalitet 9001 och miljö 14001 och tack vare ett fantastiskt stöd från Peter på APM utveckling lyckades vi från tanke till realitet helt enkelt.

(Totalventilation i Östergötland AB, Kenny Wallh – Företagsledare)

Vi använder cookies för att förbättra användarvänligheten samt för att vi ska kunna erbjuda ett relevant innehåll.